MEILLÄ ON ASIAA!

  • Erityinen paneelipaja kiertue
 

Miltä sinusta tuntuisi, jos koko elämäsi olisi riippuvainen Varhan päätöksistä?

Aloitimme kampanjan, jossa haluamme kuulla Varhan päätösten kohteena olevien erityistä tukea tarvitsevien, kuten kehitysvammaisten ihmisten, omia kokemuksia ja mielipiteitä. Itsemääräämisoikeus kuuluu kaikille ihmisille heidän omissa asioissaan; tulevaisuus, asuminen, työ, terveys ja vapaa-aika. Kartoitamme tässä Meillä on asiaa- kampanjassa, ottaako Varha huomioon asiakkaidensa toiveet ja tarpeet päätöksiä tehdessään. Lisäksi haluamme lisätä päättäjien ja suuren yleisön tietoa kehitysvammaisten ihmisten arjesta heidän itsensä kertomana.

Kampanja lanseerattiin maanantaina 27.11.2023. Järjestimme Erityinen paneelipaja, jossa myös esiteltiin keväällä alkavaa kiertuetta. Tästä tapahtumasta löytyy YLE uutinen alla olevasta linkistä:

https://areena.yle.fi/1-67306582?fbclid=IwAR28VY0gM9wMLFicjXD08Yl79LLMfcYdw_tOXBZ8EzyT-bCEjn6CUDTRaQg

Ensimmäinen  “Meillä on asiaa- paneelipaja” toteutetaan Lounatuulet talossa Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 TURKU  15.2. 2024 klo 17. .

Kampanjan järjestävät: Killin Kehitysvammaisten Tuki ry ja Turun seudun Kehitysvammaisten Tuki ry

Jakelu

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Aluevaltuutetut

Tiedoksi

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Turku 29.1.2023

Turun Kehitysvammaisten Tuki ry:n ja Killin Kehitysvammaisten Tuki ry:n kannanotto ja oikaisuvaatimus Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) päätöksistä koskien kehitysvammaisten henkilöiden elämänlaadun heikentämistä.


Saimme tiedoksi 20.12.2022 päivätyn Varhan vammaispalveluiden käyttäjille suunnatun kirjeen koskien asiakasmaksuja. (Yhdistyksemme edustavat n.680:a kehitysvammaista Turun seudulla.)

Kyseinen tiedote käsitteli jokaista kehitysvammaista koskettavia asioita. Maksuja ja toimintamalleja päätettäessä ei oltu kuultu kehitysvammaisia itseään, heitä edustavia henkilöitä tai edunvalvontajärjestöjä. Oikeaa ja ajantasaista tietoa kehitysvammaisten elämästä ja taloudellisista haasteista olisi ollut runsaasti saatavilla näiltä tahoilta. 

Varhan päätöksenteossa ei ole huomioitu kehitysvammaisia koskevia lakeja, eikä huomioitu kokonaisuutena tukea tarvitsevien ihmisten elämää muokattaessa heitä koskevia palveluita. Tärkeää olisi ollut tehdä yhteistyötä eri tahojen kanssa sekä huomioida päätösten aiheuttamat seuraukset.

Mielestämme on tärkeää kiireellisesti muuttaa päätöksiä työosuusrahan ja ylläpitomaksujen osalta ja säilyttää jatkossakin työtoimintamatkojen maksuttomuus.

Perusteet


Ns. ylläpitomaksu yhdenmukaistettiin koskemaan kaikkia Varhan alueen asumisyksiköitä nollasta 40€:oon. Kuitenkin asumisyksiköiden kirjoilla olevien asukkaiden omatoimisuus ja asumismuoto vaihtelevat satelliittiasumisesta (lähes itsenäinen päivittäinen arki ja itse ostetut ja maksetut tarvikkeet) aina autettuun asumiseen, jossa kaikki hankinnat tehdään palveluntuottajan toimesta. Myös osa tuetun asumisen asukkaista hankkii ja maksaa itse tarvitsemansa hygienia- ja kodinhoitotarvikkeet. Joissakin asumisyksiköissä hankitaan yhteisesti arjen kulutustarvikkeet. Tässä tulee tietenkin huomioida asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja omatoimisuuden tukeminen. Valmiiksi hoidetut hankinnat eivät tue asiakkaan omatoimisuutta. Saamastaan tuesta vammaisten ei asumisyksiköissä kuulu maksaa, käyttämistään hyödykkeistä kyllä. Kun
hyödykkeiden käyttö todellisuudessa on täysin yksilöllistä, hinta näistä ei voi olla kaikille sama. Varhan ylläpitomaksupäätöksen mukaan syntyy tilanne, jossa asiakas maksaa tyhjästä. Lain mukaan vain käytetyistä tulee maksaa.

Ateriamaksut tulivat Varhan päätöksessä kaikille samoiksi, niin työtoiminnassa kuin asumispalveluissakin. Osalla hinta nousi, toisilla taas pysyi samana.

Työosuusrahan alentaminen

Varhan aluehallitus kokouksessaan 20.12.2022 päätti kehitysvammaisten työosuusrahasta. Päätös on yhdenvertaisuuslain vastainen, siis syrjivä. Siinä avuntarve työsuorituksessa laskee työosuusrahan suuruutta. Näin ei lain mukaan voi toimia. Olemme jo olleet yhteydessä Kehitysvammaisten Tukiliiton lakineuvontaan.

Työosuusraha on kannustin kehitysvammaisille, jotka tekevät esim. alihankintatyötä työtoimintakeskuksissa tai avotyössä. Kehitysvammaiset esim. pakkaavat, lajittelevat, hyllyttävät kaupoissa, tekevät avustavia tehtäviä kouluissa. Nyt tehdyn päätöksen mukaan avotyöstä maksetaan työosuusrahaa 12€ päivältä 6h:n itsenäisestä tai kevyesti tuetusta työstä, 9€ päivältä 6h työstä mikäli tarvitaan päivittäinen tuki tai ohjaus, sekä lyhennetyltä alle 6h päivältä 6€.

Työosuusraha on yleensä pienempi kuin asiakkaan ruokakustannukset työtoimintakeskuksissa. Hyvin harva voi tehdä työtoiminnassa yli 6h päivää ja näin saada itselleen maksimissaan 7€. Lisäksi päivätoiminnasta päätettiin olla maksamatta kannustinrahaa Varhan alueella. Työosuusrahamuutoksista ei edelleenkään ole tullut virallista tietoa asiakkaille, omaisille tai
edunvalvojille.

Varhan tiedottaminen on ollut hyvin hajanaista ja sattumanvaraista. Virallista tietoa, koska maksut alkavat, miten vapaa-ajan taksien omavastuut kerätään jne. ei ole tullut. Tiedotteet eivät aina tavoita oikeita henkilöitä.

Moni kehitysvammainen on huolissaan ja peloissaan; Enkö enää voi mennä työtoimintaan? Eikö enää saa palkkaa? Kehitysvammaiset ovat jo tähänkin asti saaneet vain muodollisen korvauksen tekemästään työstä. Nyt sitäkin on päätetty entisestään pienentää. Tähänkö ovat lupaukset yhdenvertaisuudesta johtaneet?

Työtoiminnan kuljetukset


Uuden vammaispalvelulain myötä myös työtoimintamatkat voivat tulla maksullisiksi. Omavastuu ja matkakustannukset saattavat estää kehitysvammaisten osallistumisen heille tärkeään työtoimintaan/avotyöhön. Osallistuminen työtoimintaan ja ympäröivän yhteiskunnan tapahtumiin tulee jatkossa nyt jo köyhyysrajalla eläville kehitysvammaisille taloudellisesti jopa mahdottomaksi. Jokainen euro on merkittävä.

Varhan ensi metreillään tekemät päätökset aiheuttavat todennäköisesti huomattavia kustannuksia terveydenhuollolle lisääntyneiden käytöshäiriöiden ja mielenterveysongelmien muodossa, lisääntyvää työtaakkaa viranhaltijoille läheisten ja edunvalvojien valituksina ja hakemuksina, sekä kuormitusta myös mm. toimeentulotukihakemuksina. Asumisyksiköille työntekijöiden määrän lisääminen kasvattaa kustannuksia kun monet asukkaat joutuvat viettämään päivät kotona.

Tulos ensimmäisistä päätöksistä kehitysvammaisten osalta ei anna luottamusta herättävää kuvaa
siitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Hyvinvointialue onkin vain nimi.

Pyydämme vastaustanne työosuusraha-, ylläpitomaksu- ja työtoiminnan matkojen omavastuu asioissa 31.3.2023 mennessä joko sähköpostilla killinyhdistys@gmail.com tai kirjeitse Killin Kehitysvammaisten Tuki ry, Elina Leino, Käpylinnuntie 16, 21100 Naantali.

Killin Kehitysvammaisten Tuki ry, hallitus, Riitta Kantonen, puheenjohtaja

Turun seudun Kehitysvammaisten Tuki ry, hallitus, Tuulia Suominen, puheenjohtaja

Yhteystiedot

Turun seudun kehitysvammaisten tuki ry

Läntinen Pitkäkatu 33, Turku 20100

Tuulia.suominen@turunkvtuki.fi

puh. 044 989 3060

Laskutustiedot

Operaattori: Maventa

Verkkolaskuosoite: 003706462839

Verkkolaskun välittäjätunnus: 003721291126

Y-tunnus: 06462839

 

Sosiaalinen media

Yhdistyksen Facebook
Tärskyn Facebook